Pokyny a pravidlá

 1. Pozorne si prečítaj tieto pokyny a riaď sa podľa nich. Pokiaľ sa chceš stať riešiteľom SEZAMKA, vyrieš príklady a spíš ich riešenia na papiere s poriadne vyplnenou hlavičkou. V prvej sérii pripíš aj meno tvojho učiteľa matematiky. Zároveň ťa poprosíme vyplniť prihlášku na sezam.sk/prihlaska. Odoslaním niektorej série a vyplnením prihlášky sa prihlásiš do súťaže SEZAMKO a zaradíš medzi jej riešiteľov. Za účasť sa neplatí žiadny poplatok.
 2. Súťaž je určená pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ a prímy OG. Veľmi výnimočne môžu súťažiť aj najšikovnejší žiaci 4. ročníka ZŠ (na stretnutia a sústredenia ale pozývame len žiakov 5. a 6. ročníka a prímy). Každý účastník bude dostávať zhruba raz za mesiac poštou sériu 4 úloh. Tie z úloh, ktoré do stanoveného termínu vyriešiš, môžeš poslať na našu adresu. My úlohy opravíme, obodujeme a pošleme ti ich späť spolu so vzorovými riešeniami, poradím všetkých riešiteľov a zadaniami ďalšej série. Zadania môžeš zväčša nájsť na našej stránke ešte skôr ako ti prídu poštou.
 3. Zimná časť súťaže začína v septembri a bude mať do Vianoc spolu dve série. Po ich skončení sa uskutoční 1-dňové stretnutie pre približne 32 najúspešnejších riešiteľov na Fakulte riadenia a informatiky v Žiline. Letná časť súťaže začína v januári a po 2 sériách vyvrcholí 3-dňovým májovým sústredením. Je určené pre približne 32 najúspešnejších riešiteľov.
 4. Za každú úplne správne vyriešenú úlohu získa riešiteľ 5 bodov, za neúplné riešenie primerane menej. Aby sa vyrovnal vedomostný rozdiel medzi žiakmi rôznych ročníkov, udeľuje sa po každej sérii prémia.
Ročník: Prémia 5 bodov Prémia 3 body Prémia 1 bod
5. (príp. 4) za 20–17 b. za 16,5–13 b. za 12,5–9 b.
6., príma za 20–18 b. za 17,5–15 b. za 14,5–12 b.
 1. Za riešenie úlohy nepovažujeme len výsledok, ale aj vysvetlenie, ako si pri počítaní postupoval, a zdôvodnenie, prečo je tvoj výsledok správny. Toto všetko aj hodnotíme, nezabudni preto svoj postup a jeho zdôvodnenie do riešenia napísať. Len výsledok, aj keď správny, nestačí na plný počet bodov!
 2. Riešenia každej úlohy posielaj osobitne na papieri formátu A4 (píš z oboch strán papiera). Na jednom papieri nesmie byť riešenie viacerých úloh! Jednotlivé úlohy opravujú rôzni ľudia a papiere si potrebujeme rozdeliť. Prvá strana musí obsahovať hlavičku podľa uvedeného vzoru.
Meno: František Fanatik Trieda: 5.A
Škola: ZŠ Kocková, Žilina Séria: 1. letná
Adresa domov: U matematika 13, 010 01 Žilina Úloha č.: 3

  Pokiaľ je riešenie jednej úlohy na viacerých papieroch, meno napíš na každý z nich, očísluj ich a najlepšie aj zopni.
  Body za úlohu bez napísaného mena a priezviska nebudeme vedieť priradiť k správnemu riešiteľovi!
 1. Riešenia nám posielaj poštou na adresu uvedenú na zadaniach. Spolu s riešeniami každej série pošli aj obálku formátu C5 s nalepenou známkou za 1,10€ (list do 100g). Menšiu obálku nám neposielaj, všetky papiere by sa do nej nezmestili! Na obálku napíš tvoju adresu domov. V tejto obálke ti pošleme opravené úlohy, vzorové riešenia, poradie a zadania ďalšej série. Bez obálky ti nemôžeme odpísať.
  Pokiaľ máš naozaj veľký problém s posielaním papierovej pošty, môžeš svoje riešenia posielať elektronicky na adrese https://www.sezam.sk/e_riesenia/ . Musia byť vo formáte .pdf a je potrebné sa zaregistrovať. Podrobnejší návod nájdeš na stránke https://www.sezam.sk/ako-odovzdat-riesenia-elektronicky/. Opravené úlohy ti pošleme v normálnej obálke, ktorú ale budeme musieť vypisovať sami. Budeme preto radi, ak sa naučíš posielať ozajstné listy. O pomoc môžeš poprosiť rodičov alebo svojho učiteľa matematiky.
 2. Akonáhle zistíme, že niektoré riešenia boli od seba opísané, neudelíme za ne žiadne body! Úlohu, ktorú nevieš, nemusíš riešiť, ale nepodvádzaj. SEZAM je súťaž čestných jednotlivcov! Za odoslanie riešení po termíne ti môžeme strhnúť časť bodov a nemusíme stihnúť poslať ti riešenia naspäť!

Na dobrú spoluprácu s riešiteľmi sa tešia organizátori SEZAMKa a SEZAMu!