SEZAM

SEZAM je súťaž určená pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka ZŠ a sekundy, tercie a kvarty OG. Výnimočne môžu súťažiť aj najšikovnejší žiaci 6. ročníka, resp. prímy. Skladá sa z dvoch častí – zimnej (začína v septembri) a letnej (začína v januári). Po každej časti pozývame najúspešnejších riešiteľov na sústredenie.

Podrobne popísané pravidlá a všetky dôležité informácie k riešeniu nájdeš v časti Pokyny a pravidlá. Aktuálne zadania a archív zadaní sú v sekcii Zadania a vzoráky. A ak sa chceš dozvedieť, koľko máš bodov, stačí sa pozrieť do časti Poradie riešiteľov.

Tešíme sa na tvoje riešenia!