SEZAMko

SEZAMko je súťaž určená pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ a prímy OG. Výnimočne môžu súťažiť aj najšikovnejší žiaci 4. ročníka. Skladá sa z dvoch častí – zimnej (začína v septembri) a letnej (začína v januári). Po každej časti pozývame najúspešnejších riešiteľov na sústredenie.

Podrobne popísané pravidlá a všetky dôležité informácie k riešeniu nájdeš v časti Pokyny a pravidlá. Aktuálne zadania a archív zadaní sú v sekcii Zadania a vzoráky. A ak sa chceš dozvedieť, koľko máš bodov, stačí sa pozrieť do časti Poradie riešiteľov.

Tešíme sa na tvoje riešenia!