Pre rodičov

Milí rodičia,

vitajte na stránke korešpondenčného matematického seminára SEZAM.

Naším cieľom je naučiť deti rozmýšľať. Rýchle zlepšenie známok v škole nečakajte. (Iba ak Váš matematikár patrí k tým, čo dávajú 1 za riešenie seminárov.) Úlohou Vášho dieťaťa bude nájsť zadania, prečítať ich, vyriešiť úlohy, spísať ich riešenia na čistý papier a poslať nám ich do stanoveného termínu. A to zopakovať viackrát za rok. Podstatou je riešenie úloh, popri tom si dieťa môže natrénovať kopec ďalších zručností:

Nájsť zadania: Na začiatku budú vo Vašej poštovej schránke. Po pár týždňoch, keď sa už bude blížiť termín série, môžu byť kdekoľvek. Dieťa sa pri tom môže naučiť, že je užitočné mať vo veciach poriadok. Prinajhoršom zadania vždy nájdete na našej stránke. 

Prečítať zadania: Tu sa dá trénovať čítanie s porozumením.

Vyriešiť úlohy: Rozmýšľanie nad úlohami bez obáv nechajte na Vaše dieťa. Naučí sa tu, že nie všetko sa dá urobiť rýchlo a hneď, že niektoré veci si treba odpracovať. Ubezpečte ho, že je to úplne normálne. Môžete mu pomôcť tak, že mu zaobstaráte písacie a rysovacie potreby. Prípadne vysvetlite nejaký matematický pojem, ktorý ešte nepozná. Inak ho nechajte pracovať jeho tempom a spôsobom. My sa tešíme aj na netradičné riešenia.

Spísať riešenia: Toto je prekvapivo ťažká časť. V škole je na to málokedy čas, ale vysvetliť a obhájiť si svoje výsledky je veľmi dôležitá schopnosť, nie len pre matematikov. Nečakáme od detí dokonale učesanú a čistú formuláciu, aj keď ich k nej budeme motivovať. Chce to svoj čas, kým sa to naučia, a my to vieme.

Poslať nám včas riešenia: Rýchlemu dopisovaniu na poslednú chvíľu sa občas nevyhnú ani dospelí. A deti sa môžu naučiť, že je užitočné nenechávať si veci na poslednú chvíľu. Okrem pamätania si termínov sa tu ešte môžu naučiť, kde je najbližšia pošta a ako funguje.

Odmenou za toto všetko sú tábory a sústredenia. Na sústredení sa okrem odborných prednášok Vaše deti zabavia hraním rôznorodých hier vonku aj vnútri a spoznajú kopec nových kamarátov.

Vďaka úspešným bývalým riešiteľom sa nám ceny sústredení darí držať príjemne nízko. Veď sú koniec koncov za odmenu.

Príklady sú ťažké a netradičné. Rozhodne nečakáme, že budú mať vždy všetci všetko dobre. Za správne vyriešený a dokonale zdôvodnený príklad dávame 5 bodov. To sa ale nestáva často, aj 3 body sú veľmi dobrý výsledok. SEZAM je súťaž, takže dôležité je mať viac bodov ako ostatní. A pre nás je hlavné to, čo sa pri tom deti naučia. Tešíme sa aj na netradičné a ťažké riešenia. Takže smelo povzbuďte svoje dieťa, nech nám svoj výtvor pošle, hoc nie je dokonalý.

Nekladieme si za cieľ držať sa presne osnov. Pri riešení príkladov sa môže dieťa stretnúť aj s matematickými pojmami, ktoré v škole ešte nebralo. Často je to zámer. Myslíme si totiž, že niektoré matematické pojmy a zákonitosti je pre dieťa prirodzenejšie objavovať samostatne a vlastným tempom. Aby neboli mladší riešitelia znevýhodnení, používame systém prémií, ktoré zvýhodňujú nižšie ročníky. Viac o nich sa dá prečítať v pokynoch pre riešiteľov.