Vedúci

Organizátormi seminárov sú učitelia, študenti a absolventi vysokých a stredných škôl (Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity, FMFI Univerzity Komenského, gymnázium J. Hronca a ďalších). Väčšina z učiteľov má dlhoročné skúsenosti s výchovou budúcich matematikov, učiteľov matematiky, programátorov či inžinierov. Sú medzi nami autori učebníc, didaktických článkov, organizátori MO atď. U študentov (zväčša bývalých riešiteľov SEZAMu), je jednou z podmienok pre podieľanie sa na organizácii seminára aktívna matematická práca aj počas strednej a vysokej školy.

Na organizácii a zabezpečení sa ďalej podieľa pobočka JSMF Žilina. Posledné roky našu činnosť finančne podporuje nadácia ESET. Celý jej príspevok je využitý na hradenie nákladov na organizáciu a priebeh súťaže a pobytových nákladov účastníkov sústredení. Semináre SEZAM a SEZAMKO sú neziskovou a nekomerčnou aktivitou, všetci organizátori sa na nej zúčastňujú ako dobrovoľníci bez nároku na odmenu.