Nové zadania

Ahojte!

V piatok sme na poštu doniesli okolo 350 obálok. Zadania sú už na ceste k riešiteľom z minulého roku a do kabinetov matematiky po celom Slovensku.

Riešiť však môžete začať hneď! Na stránke nájdete zadania Sezamu aj Sezamka.

A ak máte kamarátov, spolužiakov či mladších súrodencov, ktorých by podľa vás príklady zaujali, určite im ukážte zadania tiež! Nezabudnite nám tiež, prosím, vyplniť elektronickú prihlášku do súťaže.

Vaši vedúci