Druhá séria SEZAMu a SEZAMKa opravená!

Pomaly napĺňame návratové obálky, ktoré smerujú ku Vám. Čo si v nich nájdete?

Okrem zvyčajných komentovaných riešení, poradia a vzorových riešení každá súťaž niečo iné…

Starší SEZAMáci zadania tretieho kola, ktorého riešením si môžu spríjemniť aj Vianočné sviatky.

Pre SEZAMKov je druhé kolo posledné, ale posielame Vám pozvánku na záverečné on-line stretnutie riešiteľov v sobotu 5.12.2020 !

A všetkých pozýveme aj na spoločný hravý výlet v peknom dátume 12.12.2020.