Sústredenie Sezamka je úspešne za nami…

Myslím, že sa nám všetkým páčilo. Zvládli sme veľa programov, včítane tých ktoré sme museli upravovať kvôli počasiu. Pripomenúť si to môžeme na fotkách na linke

https://photos.app.goo.gl/9TXgrxvo29FJr9kK7

Veríme, že sa so všetkými zase stretneme, či už v Sezamkovi alebo SEZAMe. V septembri môžete od nás čakať poštu s novými zadaniami. Dovtedy úspešný koniec školy a pekné prázdniny.